Halal porážka ::

posted in: Video Post | 0

Halal (arabsky: حلال, Halāl) je termín znamenající „povolený“. Označují se tak podle islámské tradice všechny činnosti, které jsou povoleny. V Evropě se tak nejčastěji označují potraviny, které mohou muslimové konzumovat. Podobné zásady platí v judaismu, kde se používá termín košer. [Wikipedia].
Halal porážka je způsob porážky zvířat, která splňuje přísná islámská kritéria pro konzumaci masa. To také odkazuje na rituální čistotu požadovanou v oblasti zpracování, balení a manipulaci s produkty živočišného původu, která činí konečný produkt přijatelný nejen pro muslimskou komunitu.

Leave a Reply